Προϊόντα

Μικροβιολογία/Διάγνωση Mycoplasma

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος προϊόντων ταυτοποίησης, αρίθμησης και ελέγχου ανθεκτικότητας Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum, εταιρίας International Microbio Γαλλίας.

 

Περιγραφή Προϊόντος Συσκευασία
Mycoscreen Plus 32 Test
Mycofast Evolution II 12 Test
Mycofast Evolution II 30 Test
Mycofast Screening XP 35 Test
Mycofast Evolution III 35 Test
Mycofast Screening Evolution III 35 Test
   
Serology 14 Test

 

 

Made with Namu6